Kalkulator

Food Service

REŠENJA ZA UGOSTITELJSTVO

Kalkulator

Ispunite polja i izračunajte potrošnju Easy Nature proizvoda u zavisnosti od potrošnje sirovog neočišćenog krompira. Izračunajte uštedu.
Koliko plaćate za kg neočišćenog krompira?
Kolika je Vaša prosečna plata po satu?
Koliki su troškovi električne energije po satu?
Koliki su troškovi rada parne peći po satu? (Kw X elektr.)
Koliko grama pomfrita ima u jednoj porciji?
 
Koliko porcija u proseku dnevno poslužite?
 
Koliko u veleprodaji plaćate za kg Easy Nature?
Troškovi svežeg krompira Troškovi krompira Easy Nature Skin Potatoes Off
Avans
1000 g krompira
Rad
Ljuštenje 5 minus Vreme x plata na sat
Rezanje 3 minus Vreme x plata na sat
3 minus Vreme x plata na sat
Električna energija
Kuvanje/blanširanje 10 minus El. energija x vreme
Priprema u parnoj pećnici 20 minus X potrošeno vreme
6 minus X potrošeno vreme
UKUPNI TROŠKOVI minus
minus
Težina krompira iznad 1000 g 600 1000
Broj porcija od 1000 g
Troškovi / porciju
Broj posluženih porcija na dan  
Broj posluženih porcija na godinu (za godinu sa 365 dana)
Ukupni troškovi na godinu (€)
Godišnja ušteda sa krompirom McCain Easy Nature