Društvena odgovornost

Food Service

REŠENJA ZA UGOSTITELJSTVO

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

 

U kompaniji McCain društvena odgovornost predstavlja strateški prioritet već godinama, što je u skladu sa našom globalnom vizijom: “McCain: Sve je dobro: dobra hrana-dobri ljudi-dobro društvo u kojem se ljudi dobro osećaju”. Godine 2008, kompanija McCain Continental Europe je napravila niz značajnih koraka u oblasti zaštite životne sredine, hrane i ljudskih resursa. To je vidljivo načelo naše strategije u smislu društvene odgovornosti.

 

Program “Od polja do tanjira” 2012-2016 godine

  • PROMOCIJA ODRŽIVE POLJOPRIVREDE
  • NAŠA MISIJA: PROIZVODNJA KROMPIRA SA MINIMLANIM POSLEDICAMA NA ŽIVOTNU SREDINU

Zemlja: 20% manje upotrebe pesticide po toni dobijenog krompira

Voda: Uvođenje mernih sistema za smanjenje potrošnje vode

Vazduh: Smanjenje emisije CO2 i transportnog rastojanja između uzgajivača krompira i naših fabrika.

Polje krompira: Dobra poljoprivredna praksa omogućava da je naš krompir sertifikovan 100% (globalna GAP ili ekvivalent).

 

  • BRIGA ZA ŽIVOTNU SREDINU KROZ NAŠU KOMPLETNU PROIZVODNJU
  • NAŠA MISIJA: “proizvoditi više sa manje sredstava”

 

Energija:nastavak smanjenja, prema kojima je, u poređenju sa godinom 2012,   potrošeno 20% manje energije.

Voda: Posle početnog smanjenja potrošnje vode od 12% od 2005-2012 godine, beleži se dalje smanjenje potrošnje za 5%.

CO2: Smanjenje emisije CO2 za 30% i smanjenje 750.000 km transportnih kilometara godišnje za prevoz gotovih proizvoda.

Ambalaža: ambalaža svih naših maloprodajnih proizvoda je urađena od materijala koje možemo reciklirati.

 

  • PROMOCIJA ZDRAVLJA
  • NAŠA MISIJA: PROIZVODI KOJE NUDIMO POTROŠAČIMA MORAJU ISPUNJAVATI STROGE KRITERIJUME KOJI SE ODNOSE NA PREHRANU

 

Masti: Smanjenje količine nezasićenih masnih kiselina za 0.6% u svim proizvodima od krompira koje proizvodi kompanija McCain.

Masti: asortiman proizvoda sa 50% manje masnoće nakon kuhanja

kojima se, posle pripreme, nalazi 50% manje masti.

So: Smanjenje količine soli za 0,5 g na 100g u svakom proizvodu od krompira kompanije McCain.

Sastav: Isključivo prirodni sastavi za naše recepte i pripremu krompira , bez laktoze i glutena.

Komunikacija: Transparentna i otvorena komunikacija sa svim našim klijentima i potrošačima.

 

  • ODGOVORAN POSLODAVAC VODI BRIGU O DALJEM RAZVOJU SVOJIH ZAPOSLENIH
  • NAŠA MISIJA: OSIGURATI OPTIMALNE USLOVE ZA RAD

 

Bezbednost: Osiguranje maksimalne bezbednosti u svim našim fabrikama i očuvanje TIR <1, što nas svrstava među najbolje kompanije ovog sektora u svetu.

Razvoj: Razvoj potencijala i sposobnosti naših zaposlenih, pri čemu se za osposobljavanje utroši najmanje 3,0% ukupne zarade svakog zaposlenog.

Nagrađivanje: razvoj pravičnog programa nagrađivanja i razvoja karijere naših zaposlenih radnika.

Zdravlje: Promovisanje dobre ishrane i aktivnog načina života među našim zaposlenima.

 

  • NAŠA KOMPANIJA JE BLIZU
  • NAŠA MISIJA: UZ POMOĆ SVEOPŠTE DOSTUPNOSTI KROMPIRA, OBEZBEDITI HRANU ZA UGROŽENI DEO SVETA

 

 

Saradnja sa lokalnim faktorima u organizaciji. Distribucija naših proizvoda tim ljudima. Razvoj projekta u vezi pripreme krompira. Održiva hrana za ugroženi deo stanovništva.