Zadovoljstvo naših kupaca

Food Service

REŠENJA ZA UGOSTITELJSTVO

Zadovoljstvo naših kupaca

Zadovoljstvo naših kupaca

 

POTROŠAČKA OČEKIVANJA

- Kvalitet proizvoda: tekstura, boja, ukus:

U McCain kompaniji je pažljiv izbor krompira integrisan u efikasnu proceduru.

 

Uzgajivači

Na teritoriji Evrope, zajedno sa kompanijom McCain, u potrazi za kvalitetom i trajnošću učestvuje 1500 proizvođača.

 

Izbor

Svaka pošiljka krompira koja stigne u naše fabrike, veoma pažljivo se analizira ( veličina, greške, suva materija..) i ocenjuje u smislu primerenosti za upotrebu u obradi. Stručnjaci koji rade u kompaniji McCain tesno sarađuju sa poljoprivrednim partnerima u nastojanju da se optimizuje gajenje polja krompira.

 

Kontrole

U kompaniji McCain se obavljaju brojne kontrole krompira:

- pre berbe i posle berbe

- tokom perioda skladištenja krompira, svaka dva meseca

- nedelju dana nakon isporuke tovara krompira u naše fabrike

Godišnje se sakuplja i analizira ukupno 1800 uzoraka.

 

- Uravnotežena prehrana: Za uravnoteženu prehranu, mi u McCainu vodimo računa o tome da se pečenje vrši u suncokretovom ulju, čija formulacija sadrži 88% nezasićenih masnih kiselina, dok u isto vreme McCain proizvod uopšte ne sadrži transmasne kiseline.

 

- Bezbednost hrane: U obzir se uzima svo vreme, od polja do tanjira

 

Održavanje zdravlja i životne sredine:

 

Upotrebljavamo samo one sorte krompira koje zahtevaju manje vode. Đubriva i pesticide upotrebljavamo samo kada su potrebni za pojedine sorte krompira.

 

Bez konzervansa

U skladu sa važecim propisima. Od početka do kraja proizvodnog procesa sprovode se kontrole.

 

Sigurnost obrade:

U metodama gajenja poljoprivrednici koriste HAACP sa nacrtima kontrole krompira, zatim procenu i upravljanje rizicima.

 

Kontrola:

Kompanija McCain ima mogućnost da u nekoliko koraka isprati sve faze u životu jednog proizvoda, od polja do trpeze: vađenje krompira, prerada i dopremanje distribucijskim kanalima.